Wanneer kan ik helpen

Ik kan u helpen als uw kind

  • zich afsluit of juist extra laat gelden.
  • moeite heeft met wederkerigheid, respect of grenzen in het contact met de ander.
  • problemen heeft op het gebied van hechting of onthechting.
  • erg gespannen is.
  • (en daardoor) fysieke klachten heeft zoals buikpijn of slaapproblemen.
  • extra gevoelig is en te veel prikkels tot zich neemt.
  • het “hoofd te vol” heeft.
  • een vervelende gebeurtenis heeft meegemaakt en daar (nog) last van heeft.
  • onzeker of faalangstig is.