Pubers

Als je de middelbare school leeftijd nadert, kom je in een hele nieuwe ontwikkelingsfase. Het is in principe niet meer nodig dat jouw ouders meekomen bij de sessies. Je gaat nu namelijk steeds meer op eigen benen staan. De ouder heeft nu vooral de taak om voorwaarden te scheppen om het kind te versterken in zijn autonomieontwikkeling. Fysiek gebeurt er van alles met een puberlichaam, maar zeker ook sociaal emotioneel kun je soms het gevoel hebben de grip met jezelf te verliezen. Bij de sessies die wij samen doen krijg je de mogelijkheid te ervaren vanuit welke intentie jij je keuzes maakt in het leven. Er zijn regelmatig evaluatiemomenten met je ouders.