Werkwijze

Elke fase van het leven brengt zijn eigen uitdagingen mee en soms loopt een kind of jongere daar in vast. Dan kan het fijn zijn om een steuntje in de rug te krijgen. Daar kan ‘spelen met aandacht’ in begeleiden.

Baby, peuter, kleuters

Als je als ouder het gevoel hebt dat het contact met jou en je kindje niet lekker verloopt, dan gaan we samen ontdekken en ervaren waar bij jullie de mogelijkheden tot een natuurlijke verbinding liggen, zodat je weer kunt genieten van elkaar. In deze ontwikkelingsfase leven kinderen nog heel direct vanuit hun hart, vanuit hun gevoel. Door primair gedrag maken ze duidelijk wat hun behoeftes zijn. Vanaf het moment dat peuters gaan praten komt het denken in beeld en worden ze daar op aangesproken. De aandacht in mijn spel gaat in deze ontwikkelingsfase vooral uit naar zintuigelijke waarneming. In mijn haptonomische begeleiding staat de tast, ons grootste zintuig, centraal.

Schoolkind

Voor een kind is spelen een natuurlijke behoefte. Via het spel kan het kind ervaringen die hij opgedaan heeft verwerken en ordenen. Ook op fysiek, cognitief en sociaal emotioneel gebied kan een kind zich door spel verder ontwikkelen. Tegenwoordig spelen kinderen veel spelletjes met de computer. Het hoofd is dan hard aan het werk en de hersenen hebben veel snelle beelden te verwerken. Vaak komt een kind niet meer toe aan ervaringen verwerken en de rust in zichzelf te vinden. Bij mij spelen betekent ook dat je samen (kind en ouder) kunt ontdekken hoe je je kind kunt helpen om het hoofd weer leeg te maken, hoe je kunt afstemmen op elkaar en waar in jullie relatie liefdevolle grenzen en verbindingen zijn.

Afhankelijk van de ontwikkelingsleeftijd spelen we met materialen als zand, water, dekens, hoepels, stokken, papier enz. De ervaringen, het voelen van je eigen lichaam én de ervaring van omgaan met jezelf en de ander staat hierbij centraal. Daaraan kun je leren wie je bent en hoe jij reageert in bepaalde situaties.

Puber

Als je de middelbare school leeftijd nadert, kom je in een hele nieuwe ontwikkelingsfase. Het is in principe niet meer nodig dat jouw ouders meekomen bij de sessies. Je gaat nu namelijk steeds meer op eigen benen staan. De ouder heeft nu vooral de taak om voorwaarden te scheppen om het kind te versterken in zijn autonomieontwikkeling. Fysiek gebeurt er van alles met een puberlichaam, maar zeker ook sociaal emotioneel kun je soms het gevoel hebben de grip met jezelf te verliezen. Bij de sessies die wij samen doen krijg je de mogelijkheid te ervaren vanuit welke intentie jij je keuzes maakt in het leven. Er zijn regelmatig evaluatiemomenten met je ouders.

Final-Mindfulkids-logo

Mindfulkids training op de basisschool

Op basisscholen ligt veel nadruk op het cognitieve presteren. Het hoofd maakt overuren. MFK is een 6-weekse training voor groep 5,6,7 en 8. Twee keer per week kom ik een half uur in de klas om met de kinderen ‘trainen’. De kinderen leren om aandacht te richten op hun eigen lichaam en emoties. Maar ook om de aandacht bewust te kunnen verplaatsen van prikkels om je heen en dan weer naar jezelf. Op deze manier ervaren kinderen meer rust in zichzelf en leert het kind zich beter te concentreren. Het is een hele vriendelijke, milde training. Mijn ervaring is dat veel kinderen het prettig vinden om een handvat te krijgen om hun ‘volle hoofd’ rustiger te krijgen.

De leerkracht doet mee met de training en krijgt mogelijkheden aangeboden om zelf met de klas verder te trainen.